14 Μαρτίου 2014

How to make a link in blogger comments and other windows [Πώς να δημιουργείς ένα ενεργό σύνδεσμο σε ένα σχόλιο του blogger]

Follow me on Facebook • Google+ • Bloglovin'

Before few days I wanted to make a link to a comment of blogger. I have thought many times in the past that it would be great to make links to the comments of blogger or to the window dialogue of the google+, but I didn't gave it the time to search. So, I really involved myself and I was amazed of how simple it is... of course, if you know it. 


The code is:

<a href="http://el-findawaybyjwp.blogspot.gr/>Find a way by jwp</a>

In the red words you copy and paste the web address you want to open when someone clicks on the link, and in the blue words you write the title of your link; how you want your link to appear. And, from the time I learnt, I write links everywhere... !

☼ ☼ ☼ ☼ ☼

Προχτές χρειάστηκε να κάνω ένα ενεργό σύνδεσμο σε σχόλιο του blogger. Το είχα σκεφτεί και παλιότερα ότι θα ήταν ωραίο να μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο στα σχόλια του blogger ή στο παράθυρο διαλόγου το google+, αλλά δεν είχα βρει τον χρόνο να το ψάξω. Όμως, προχτές το πήρα απόφαση να to κοιτάξω πιο σοβαρά και έμεινα έκπληκτη από το πόσο απλό είναι... τώρα που το έμαθα βέβαια. 

Ο κωδικός είναι:

<a href="http://el-findawaybyjwp.blogspot.gr/>Find a way by jwp</a>

Στα κόκκινα γράμματα θα αντιγράφετε και θα επικολλάτε την ηλεκτρονική διεύθυνση που θέλετε να κατευθύνεται ο σύνδεσμος, και στα μπλε γράμματα τον τίτλο του συνδέσμου, πώς θέλετε δηλαδή να εμφανίζεται. Και, απ' τη στιγμή που το έμαθα κάνω παντού links...! 

2 σχόλια: